Начало arrow Проект "Гражданско..." arrow “Направи свое Чудовище!” – акцент във форума “Агресията. Техники за справяне”
“Направи свое Чудовище!” – акцент във форума “Агресията. Техники за справяне”

      Играта “Направи свое Чудовище” се превърна в истинско вдъхновение за участниците във втория от деветте форума по проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” на тема “Агресия. Техники за овладяване”, който се проведе на 28 и 29 септември в Конферентна зала на Банка ДСК – Бяла Слатина. Проектът се финансира от Фондация “Америка за България”.

     В този форум заложихме повече на интерактивните игри, работата в малки групи и обсъждането на мнения и идеи за справяне с агресията, тъй като екипът по проекта счита тези методи за по-достъпни, от една страна, а от друга – по-продуктивни за раждане на идеи и споделяне на мисли. Разбира се, бяха включени и презентации, доклади и анализи, споделени от самите участници по атрактивен начин. В двата дни се представиха няколко техники като игри за намаляване нивото на агресивност, напрежение и криза – “Направи свое Чудовище”, “Опиши с положителни думи”, “Двете общности”, и презентации и доклади – “Що е агресия”, “Теории за произхода на агресивността”, “Техники за овладяване на агресията”, “Кибертормозът” и “Нарасналата агресивност сред тийнейджърите”.
     В играта “Направи свое Чудовище”, форумците създадоха истински “произведения на ужасяващото изкуство”, в които вложиха много от собствената си отрицателна енергия и агресия, докато им измисляха имена, родословно дърво и биография с лоши и – дори страшни, постъпки. След като всяка група представи историята на своето чудовище пред всички останали, злите създания бяха демонстративно унищожени от създателите си. Тази техника им бе предложена от нас като подходящ и атрактивен за децата начин за насочване на агресията им и добро средство за преодоляване на агресивни прояви от тяхна страна.
     В играта “Двете общности” условно обособихме две групи (в тях разделянето на участниците беше на случаен принцип) – “На родителите” и “На учителите”. Тези групи формулираха своите мнения, забележки и предложения за подобряване на комуникацията и сътрудничеството между учители и родители, което трябва да се превърне в основен фактор за възпитанието на децата в граждани, които не само познават своите права, но и ги упражняват, като се съобразяват с околните, спазват законите и изповядват изконните ценности, свързани с доброто към ближния, уважението и зачитането на достойнството на личността.
     По време на форума отново се наблегна на това колко е важно участието в дискусиите на всички страни – деца, педагози, родители и представители на всички местни институции за справяне с проблемите на дискриминация, насилие и агресия в цялата местна общност. Екипът по проекта поема ангажимента да представи по подходящ начин споделеното в дискусията “Двете общности” пред гражданите на Бяла Слатина, за да може гласът на “Учителите” и “Родителите” да достигне до всеки.
     Благодарим за гостоприемството на Банка ДСК и на представителите на Отдел за закрила на детето, НУ “Христо Ботев”, НУ “Христо Смирненски”, Прогимназия “Св. Климент Охридски”, СОУ “Васил Левски”, ПГО “Елисавета Багряна”, СОУ “Христо Ботев” – Габаре, СОУ “Христо Ботев” – Галиче, ОУ “Г.С. Раковски” – Търнак, ОУ “Христо Ботев” – Търнава, БМЧК “Ръка за ръка”, ЦДГ “Незабравка”, Дом за стари хора – Попица, Дом за деца и младежи – Търнава, НПО “Ентусиазъм”, Съюз на жените – СДС, Бяла Слатина, Корпус на Мира, кметовете на с. Търнава и с. Драшан, обществени възпитатели, дейци, родители, и персонално на Милена Съйнова (ОУ “Христо Ботев”, Търнава), Цвета Стефанова (обществен възпитател), Светлина Берова (Съюз на жените, СДС – Бяла Слатина). Приветстваме и всички нови участници в този форум и изразяваме надежда, че форумците ще стават все повече и повече, защото по нашите сили е да променяме света, в който живеем и в който живеят децата ни.
     Снимки от събитието може да разгледате в галерия Втори форум
    В края на форума, екипът на сдружение “Първи юни”, подари на всички присъстващи едно послание на Дороти Л. Нолт:

Децата научават онова, което са изпитали


Ако децата получават несправедливи упреци,
те се научават да презират.
Ако децата са заобиколени от враждебност,
те се научават да се бият.
Ако децата растат в страх,
те се научават да се тревожат.
Ако изпитвате към децата съжаление,
те се научават да се самосъжаляват.
Ако към децата се отнасяте с присмех,
те се научават да се срамуват.
Ако децата се измъчват от ревност,
те научават какво е завист.
Ако децата живеят с чувство за срам,
те се научават да се чувстват виновни.
Ако проявявате към децата толерантност,
те се научават да бъдат търпеливи.
Ако вдъхвате на децата кураж,
те се научават да бъдат уверени.
Ако децата получават похвала,
те научават какво е благодарност.
Ако децата срещат одобрение,
те се научават да харесват себе си.
Ако се отнасяте към децата с благосклонност,
те се научават да търсят любовта в света.
Ако децата получават признание ,
те се научават да следват целта си.
Ако обграждате децата с разбиране,
те се научават да бъдат щедри.
Ако децата живеят сред честност и почтеност,
те се научават какво е истина и справедливост.
Ако децата живеят в сигурност,
те се научават да вярват в себе си и в хората.
Ако децата опознаят приятелството,
те научават, че светът е хубаво място за живеене.
Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармония на духа.

Следващият форум ще бъде организиран на 26 и 27.10.2010г. и ще бъде посветен на темата “Личност. Неприкосновеност на личния живот”
 
ДО СЛЕДВАЩИЯ ФОРУМ...
 
< Предишна   Следваща >
© 2016 Сдружение Първи юни - НПО за защита на правата на хората в неравностойно социално положение, Бяла Слатина