Има ли гражданско общество в България?
 
Има ли дискриминация в България?
 

Начало
Пакет документи "Участвам - Дарявам - Променям"
От 18. 11. 2014 г. тук на страницата на сдружение "Първи юни" както и в Секция Материали за сваляне може да изтеглите Насоки за кандидатстване (pdf), Формуляр за кандидатстване (doc) и Бюджет (doc), обединени в ZIP архив, с големина 275 КВ, по Програма "Участвам - дарявам - променям". Първи етап на програмата е отворен от 01.12.2014 до 31.01.2015 г. За повече информация - 0893 654914, 0893 651192, или в офиса на сдружението - Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 30.
 
Краят е ново начало или - ателиетата ще продължат!
     На 10.11.2014 г. приключи проект „Център за социално включване”, осъществен от сдружение „Първи юни” в партньорство с НЧ „Развитие – 1892” и Дом „Надежда”, село Търнава. Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
По проекта със социални и терапевтични занятия се работеше с деца и младежи с интелектуални затруднения от Дом „Надежда” и от общността. Услугата „Център за социално включване” се предоставяше в рамките на 12 месеца на общо 38 деца от екип от двама социални работници и трима специалисти – водещи на терапевтични ателиета по Музика, Изобразително изкуство и Приложни изкуства.
     Екипът по проекта и Управителният съвет на сдружение „Първи юни” имат визия за осигуряване устойчивостта на услугата и продължаване на нейното предоставяне в бъдеще.
    Сдружение „Първи юни” отчита проекта като изключително успешен, защото за първи път в община Бяла Слатина се разви услуга в подкрепа на деца и младежи със затруднения, която позволи на участниците в нея да развият нови умения, да бъдат част от общността и да получат възможности за общуване извън домашната среда.
      Благодарим от сърце на всички, които бяха част от проекта!!!
 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Първи юни” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
 
Заключителна конференция
   На 17.10.2014 г. сдружение „Първи юни” – гр. Бяла Слатина, проведе Заключителна конференция по проект „Център за социално включване”, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
  В присъствието на деца и младежи, участници в услугата „Център за социално включване”, родители и представители на Дом „Надежда”, наши приятели и съмишленици, заместник – кмета на Община Бяла Слатина – инж. Тихомир Трифонов, Директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” – Боряна Петкова, Председателя на Общински съвет, Бяла Слатина – инж. Харалампи Петков, Дарина Горанова – експерт от Отдел „Закрила на детето” в Бяла Слатина, направихме равносметка на постигнатото по проекта.
 В програмата на конференцията от името на Кмета на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, приветствие към участниците поднесе г-н Тихомир Трифонов, а деца от Дом „Надежда” поздравиха гостите с танц, научен в ателието по Музика.
 
  По време на Конференцията беше представено изданието „Споделено в групата” и филмът „Някъде, навън…”, изготвен по проекта. „Споделено в групата” е издание, събрало историите на няколко деца и младежи, ползватели на услугата „Център за социално включване”, и опитът, споделен от родители на деца и младежи със затруднения и част от персонала на Дом „Надежда”. Филмът „Някъде, навън…” е спонтанна идея на нашия екип да онагледим случилото се по проекта чрез видео. „Някъде, навън…”, защото децата и младежите с интелектуални затруднения за първи път получиха възможност да излязат от своите домове и от институцията, да бъдат заедно с други хора, да получат подкрепа от доброволци, да имат повод да бъдат в общността, в центъра  на Бяла Слатина, в Лесопарка, на Шадравана, на „своето” място в Читалището.
  За изготвянето на филма сме изключително благодарни на Николай Алексиев, Цветослав Цветанов, Александър Влахов.

Продължава...
 
Панаирни дни
     През септември децата и младежите от Център за социално включване взеха участие във Вълшебно царство „Сръчковци” – творчески работилници за деца, мероприятие, което беше част от програмата за панаирните дни на Бяла Слатина. По време на събитието направихме и благотворителна изложба с изработените от децата и младежите и техните родители продукти в ателие „Приложни изкуства”. В рамките на изложбата, разкрихме на нашите приятели и гости, някои малки тайни от работата ни - как изработваме някои от експонираните неща, как плетем вълшебни гривни, каква е тайната рецепта за безкрайно забавление и много усмивки, къде се намира ключето от вратата на Страната на приказните феи и вълшебници... Тези, и много други магически тайни, може да разбере всеки от вас, който чете статията! Необходимо е, просто да посети някое от ателиетата ни, за да се докосне до невидимото, до това, което отдавна сме забравили в забързаното си ежедневие, да усети топлината, трепета, да повдигне воала на забравения свят на мечтите и... да преоткрие детето в себе си!
    Всички Сръчковци получиха удостоверение за успешно преминато обучение във Вълшебното царство от Вълшебната асоциация на феите, като, за главен майстор - сръчко на нашата работилница „Приложни изкуства” беше обявен Борислав Георгиев. Благодарим на децата и младежите от Центъра и на ръководството на Община Бяла Слатина, което направи възможно участието ни във Вълшебното царство. Благодарим и на Вълшебната асоциация на феите за това, че ни дариха Ключа към страната на приятелството и феерическата хармония!
 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Първи юни” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
 
Покана за свикване на Общо събрание
 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, УС на сдружение “Първи юни”, гр. Бяла Слатина, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 18.10.2014 година от 10 часа в офиса на сдружението – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 30, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС и организацията за 2013 година – Проект за решение – Приемане на отчет за дейността за 2013 г.;

2. Приемане на план за дейности за 2013/2014 г., Проект за решение – Приемане на план за дейността за 2013/2014 г.;

3. Разни.
 
Август е
     През най-топлия месец от това лято в Център за социално включване се подготвяхме усилено за участието ни в Благотворителна изложба в панаирните дни на Бяла Слатина, които традиционно се състоят по средата на месец септември. Тези панаирни дни са специални за нас - празнуваме 100 години Бяла Слатина град и всички културни събития на територията на общината са свързани по някакъв начин с вековния ни юбилей. За изложбата ни, изработихме картини с брокат и изрязване, ръчно изработени комплекти подложки и салфетки за сервиране, ръкохватки, картонени рамки за снимки. Надяваме се, да стоплим още повече сърцата на нашите съграждани и гости на града с изработените от нас неща. Забавлявахме се неуморно и в ателиетата по музика и изобразително изкуство с горещи латино танци и събиране на природни материали, които ще използваме в следващите ни срещи за сътворяване на нови чудеса.
 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Първи юни” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 8 от 60
© 2016 Сдружение Първи юни - НПО за защита на правата на хората в неравностойно социално положение, Бяла Слатина